Khai Sáng Thịnh Thế

Khai Sáng Thịnh Thế

Khai Sáng Thịnh Thế 2005Apr. 08, 2024
Full(44/44)
Đánh giá của bạn: 0
7 1 vote

Tóm Tắt

Xem phim Khai Sáng Thịnh Thế - Khai Sáng Thịnh Thế 2005

Bộ phim tái hiện giai đoạn chuyển đổi từ nhà Tùy sang nhà Đường trong lịch sử Trung Quốc. Tùy Dương Đế không nghe lời khuyên quản quần thần, rời khỏi Lạc Dương xuống Giang Nam tuần du, mở đường cho sự diệt vong của nhà Tùy. Lý Nguyên đánh chiếm nhà Tùy lập đô Trường An, Tùy Dương Đế bị giết tại Giang Đô, nhà Đường chính thức thành lập, những biến động lịch sử đều được thể hiện rõ nét trong bộ phim.

x
x