Thiếu Niên Ca Hành: Phong Hoa Tuyết Nguyệt

Thiếu Niên Ca Hành: Phong Hoa Tuyết Nguyệt

Thiếu Niên Ca Hành Phần 2 2022Jun. 06, 2022
Full (32/32)
Đánh giá của bạn: 0
5 1 vote

Đạo diễn

Creator

Diễn viên

Tóm Tắt

Xem phim Thiếu Niên Ca Hành: Phong Hoa Tuyết Nguyệt - 2022

Sau khi Tiêu Sắt, Lôi Vô Kiệt đến thành Tuyết Nguyệt, Tư Không Trường Phong ép buộc nhận Tiêu Sắt làm đồ đệ, Lôi Vô Kiệt quen biết với tỷ đệ Lý Hàn Y. Cùng với việc Tiêu Sắt vào thành Tuyết Nguyệt, các vương tử khác của Thiên Khởi cũng rục rịch hành động, lần lượt tìm kiếm đồng minh, một trận tranh đấu hoàng tộc dần dần diễn ra tại buổi Anh Hùng yến tại Lôi gia.

x
x